Przejście Wenus na tle tarczy Słońca

Przejście Wenus

Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca po mniej więcej kołowych orbitach. Najbliżej Słońca porusza się Merkury, nieco dalej Wenus, Ziemia, Mars i pozostałe planety. Powoduje to, że tylko Merkury i Wenus magą być z Ziemi obserwowane na tle tarczy słonecznej. Zjawisko takie zdarza się jednak bardzo rzadko: w ciągu stu lat przejścia Merkurego można obserwować średnio 13 razy, a Wenus -- tylko dwa razy.

Już 8 czerwca tego roku będziemy świadkami kolejnego tranzytu Wenus. Zjawisko to będzie można obserwować wszędzie tam, gdzie w godzinach 7-13 czasu warszawskiego Słońce znajdować się będzie nad horyzontem. Obszar ten obejmować będzie Europę, Afrykę i Azję. Mieszkańcy Japonii, Indonezji, Filipin i Australii zobaczą jedynie początek tranzytu, a obserwatorzy z zachodniej Afryki, wschodniej części Ameryki Północnej i Południowej jego koniec.

W Poznaniu zjawisko rozpocznie się o godz. 7:19:38 i trwać będzie do 13:22:46. Czasy te dla pozostałych miast w Polsce różnią zaledwie o kilka- kilkadziesiąt sekund. Przebieg tranzytu pokazuje poniższa animacja:

Przebieg tranzytu Wenus

Szczegółowe informacje o zjawisku znajdują sie na stronach Obserwatorium Astronomicznego we Wrocławiu, które zajmuje sie koordynacją obserwacji przejścia Wenus na terenie Polski, w celu wykorzystania ich do wyznaczenia odległości Ziemia-Słońce.

UWAGA: Bezpośrednie spoglądanie na Słońce jest niebezpieczne. Okulary przeciwsłoneczne nie są wystarczającym zabezpieczeniem. Jeszcze groźniejsza w skutkach może być próba spojrzenia na Słońce przez lornetkę czy teleskop. Na ogół powoduje to trwałą utratę wzroku. Ciemne filtry i w tym przypadku nie są wystarczającym zabezpieczeniem o ile nie zostały dobrane prez fachowców.