Przejście Wenus na tle tarczy Słońca

Więcej informacji o przejściu Wenus

Logo programu VT2004 Zjawisku przejścia Wenus poświęcono bardzo wiele stron w Internecie. W języku polskim podstawowym źródłem informacji mogą być strony Obserwatorium Astronomicznego we Wrocławiu. Jest ono polskim koordynatorem międzynarodowego programu VT-2004, którego celem jest "zachęcenie jak największej liczby ludzi do wzięcia udziału w skoordynowanych pomiarach czasu przejścia Wenus na tle tarczy Słońca, co pozwoli na nowo wyznaczyć wartość jednej z podstawowych jednostek odległości stosowanych w astronomii -- jednostki astronomicznej -- czyli średniej odległości Ziemi od Słońca."