Przejście Wenus na tle tarczy Słońca

Pokazy w Obserwatorium

W trakcie pokazów przejścia Wenus, w godz. 7-13:30, w parku Obserwatorium zjawiło się łącznie 1200 osób. Przygotowano dla nich 4 teleskopy z ekranami słonecznymi, na których można było bezpiecznie obserwować ciemny krążek tarczy Wenus na tle tarczy Słońca. Do dwóch teleskopów podłączono kamery cyfrowe, których obraz widoczny była na ekranach notebooków oraz -- dzięki rzutnikowi multimedialnemu -- na dużym ekranie, ustawionym w cieniu rzucanym przez dach jednego z pawilonów. Niektóre z obrazów z tych kamer prezentowane były na bieżąco na stronach internetowych OA UAM.

Jako że pogoda nie była najlepsza, w cieniu drzew parku zainstalowano też duży ekran z rzutnikiem multimedialnym i nagłośnieniem, przy których wygłaszane były krótkie wykłady dotyczące różnych ciekawych zjawisk astronomicznych.

Niedaleko wejścia na teren parku ustawiono też namiot z komputerem podłączonym do Internetu, na którego ekranie można było obserwować obrazy z przejścia Wenus, rejestrowane w różnych miejscach na Ziemi.


Na ulicy Słonecznej, przed wejściem do parku Obserwatorium.

Po wejściu na teren parku zwiedzający otrzymywali bezpłatny dodatek Gazety Poznańskiej z informacją o zjawisku.

Bezpieczny
sposób obserwacji Słońca w tzw. projekcji okularowej 

Z prawej budynek Obserwatorium, z lewej namiot z komputerem podłączonym do Internetu, pokazującym zdjęcia zjawiska obserwowanego z innych miejsc na Ziemi.

Teleskopy z
ekranami słonecznymi 

Kopuła teleskopu Zeiss i mniejsze intrumenty z ekranami słonecznymi, rozstawione na trawie.

Teleskop
Meniskas 

Na pierwszym planie teleskop Meniskas, wyprodukowany przez firmę Carl Zeiss Jena w latach 70. Średnica zwierciadła teleskopu wynosi 15cm, a ogniskowa 225 cm.

Teleskop
Meniskas 

Widok z balkonu kopuły Zeiss'a.

Teleskop
Meniskas 

Teleskop Zeiss'a z zamontowanym ekranem słonecznym.

 

Jeden z wykładów multimedialnych.

 

Rzutnik multimedialny, wyświetlający obraz uzyskiwany z kamery cyfrowej, zamontowanej na jednym z teleskopów.